MAY Avukatlık Bürosu

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

MAY Avukatlık Bürosu

Banka ve Finans

Birleşme ve Devralmalar

Fikri Mülkiyet ve Kişisel Verilerin Korunması

Gayrimenkul

İcra Hukuku

İş Hukuku

Proje Finansmanı ve Satın Alma Finansmanı

Regulasyon ve Mevzuata Uygunluk

Rekabet Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Uyuşmazlıkların Çözümü

Yeniden Yapılandırma ve İflas